Brusel určuje zemím počet dobíjecích stanic pro elektromobily

autoZačátkem roku navrhla Evropská komise, aby se pro každý členský stát stanovil do roku 2020 minimální počet nabíjecích míst pro elektromobily. Návrh vyvolal smíšené reakce.

Vize Bruselu v oblasti bez-emisní dopravy jsou podle některých zemí příliš ambiciózní. Třeba na Slovensku by ve stanoveném termínu mělo být čtyři tisíce veřejných nabíjecích stanic. Konzervativní odhad nebo nereálná meta?

Podle návrhu směrnice Evropské komise (EK) má být do roku 2020 na Slovensku celkem 36 tisíc nabíjecích míst pro elektrická vozidla. Minimálně 4 tisíce z nich by mělo být veřejně přístupných.

Samotný text je dokumentu, který blíže nespecifikuje, o jaké typy nabíjecích stanic půjde, ani to, jaká je jejich očekávaná funkčnost.

„Bude to ještě předmětem další debaty, taktéž i otázka, jaký model při výstavbě je vhodný – tedy kdo má jejich výstavbu financovat,“ uvedl pracovník ze Západoslovenské energetiky (ZSE).

„Technicky je možné uveden počet stanic různého druhu instalovat, musí být však vyjasněné finanční otázky a stejně tak nabídka vozů na elektrický pohon musí narůstat.“ doplnil projektový manažer projektu vibrovat.

Souvislosti
Vize budování infrastruktury pro e-mobilitu je součástí návrhu širší strategie Evropské komise pro čistá paliva. Zajímavá je především tím, že se poprvé zabývá problematikou distribuce paliv.

Kromě elektrické energie se věnuje i ostatním alternativním palivům: vodíku, biopalivům, stlačenému zemnímu plynu (CNG) a zkapalněný zemní plyn (LPG).

Předkladatelem je komisař EU pro dopravu Siim Kallas. Balíček opatření by měl zajistit v celé Evropě rozvoj čerpacích stanic pro alternativní paliva a společné normy pro jejich konstrukci a používání.

801b01 Model financování
Vyřešení finančních otázek považuje za rozhodující i Andrea Danihelová ze společnosti Východoslovenská energetika (VSE).

Výstavba infrastruktury v takovém rozsahu se podle ní bez podpory státu obejde jen velmi těžko.“Cíl 4.000 nabíjecích stanic je ambiciózní a těžko dosažitelný bez veřejných zdrojů,“ míní.

Pro jiné země EU jsou počty nabíjecích stanic stanoveny podstatně ambiciózněji. Aktuálním lídrem v infrastruktuře je podle údajů komise Německo. V roce 2020 má být na jeho území k dispozici 150 tisíc stanic, které by měly obsluhovat více než milion e-vozidel.

Problém s nabitím elektromobilu byste neměli mít ani v Itálii (125.000 stanic), Velké Británii (122.000 stanic) nebo Francii (97.000 stanic). Pro srovnání, EK navrhuje pro sousední Českou republiku více než trojnásobně vyšší počet nabíjecích míst jako na Slovensku – 13.000.

Pokud pomineme některé pilotní projekty v oblasti e-mobility v Česku, investice ze soukromých zdrojů jsou podle mluvčí VSE podmíněno především návratností. V nejbližších letech proto výraznější rozmach elektromobilů u nás neočekává.

„Širší rozvoj elektromobility u nás může nastat, pokud cena elektromobilů poklesne na úroveň, kdy jejich koupě bude ekonomicky smysluplná. Tempo rozvoje elektromobility bude záviset i od vývoje cen pohonných hmot, cen a technického pokroku ve vývoji baterií,“ vysvětlují odborníci na elektromobilitu .

K masovějšímu rozšíření vozidel s elektrickou trakcí by mohly přispět i podpůrná opatření vlády. Například: nepeněžní výhody pro majitele elektrických aut, jako například jízda v autobusových pruzích,

bezplatný vjezd do center měst, nebo vyhrazená místa k parkování. Paralelu lze také hledat ve výstavbě mostů, dálnic nebo železnic, které jsou rovněž financovány z veřejných zdrojů.

ELMOTO HR-2 elektrický motocykl
ELMOTO HR-2 elektrický motocykl

Evropský standard pro nabíjení

Jednou z překážek životaschopného rozvoje elektromobility jsou neexistující standardy pro nabíjecí infrastrukturu. Návrh EK by měl právě toto změnit, upozorňuje Peter ševci.

V textu dokumentu se poprvé definují oficiální standardy pro nabíjení, které mají být platné na území EU.

„Jde o typ 2 (Mennekes) pro nabíjení střídavým proudem a Combo typ 2 pro nabíjení stejnosměrným proudem. Toto rozhodnutí se očekávalo, poprvé je však formalizováno.

Pro plné využití potenciálu elektromobility stojí za zmínku i očekávání Evropské komise, že každá veřejná nabíjecí stanice bude mít inteligentní elektroměr, „doplnil expert.